Zlaté Česko?

V minulosti byla těžba zlata v zemích českých jistotou království. V roce 1250 Albertus Magnus, významný přírodopisec a filozof napsal:

„Když všechna království světa vyschla, jedině Čechy je za našich časů zlatem zavlažily.“

Domácí produkce zlata se významně projevila na výstavbě Prahy v době Karla IV., a to jako jeho sídelního města. I Svatováclavská koruna českých králů byla vyrobena se zlata z jílovského naleziště. Karel IV. vydal privilegium, jímž kolem roku 1350 potvrdil Jílové jako královské město a obdaroval ho řadou městských práv a výsad. V té době byly Čechy jednou z hlavních produkčních oblastí zlata v Evropě. Zlato se zde dohromady těžilo 2 000 let, až do roku 1968. 

První zlatá horečka však proběhla již v době keltského osídlení.

I v dnešní době v česku hlubiny země skrývají stovky tun tohoto investičního kovu, jehož hodnota se odhaduje na několik stovek miliard korun. S dnešní technologií, a s ohledy k životnímu prostředí, je však další těžba nerentabilní.

Zlato však může vlastnit každý z nás. Investiční kovy lze dnes nakoupit u celé řady společností. Důležité je, aby byly časem prověřené a transparentní. Na každého pak čeká jeho vlastní Zlatá rezerva, jenž mu v nejistých dobách zajistí jistotu a prosperitu.